Om Oss

Hvem er vi ...


Grendelaget er en frivillig organisasjon som har som formål å holde liv i Grendehuset på en økonomisk forsvarlig måte. Vi ønsker at alle skal kunne dra glede og nytte av et slik hus i nærområde.

Breidablikk forsamlingslokale var i alle år, og er fortsatt, et viktig element for hele bygdas befolkning. Uten dette huset ville det ikke vært mulig å samles til aktiviteter av ethvert slag og vi ville alle vært fattigere hva muligheten angår.
Styret består av en knippe frivillige, og vi er på stadig jakt etter nye personer som vil ta i et tak for lokalsamfunnet. Gjennom året holdes det årsmøte, flere styremøter for å ta tak i aktuelle situasjoner, pluss at det blir en del dugnadstimer for å vedlikeholde forsamlingslokalet.
Om oss ...


Her kan du lese om Grendelagets historie, fra sin start i 1912 da det ble stiftet under navnet Ungdomslaget Fremad, og frem til dags dato.


1912 - Breidablikks Grendelag ble staret under navnet U/L Fremad(Ungdomslaget Fremad) en av stifterne og lagets første formann var en ung teologi student, Otto Halvorsen fra Spro.

Formålet var å aktivisere bygdas unge og holde de borte fra alkohol og anne fare.

Den gang, som nå, var 'lediggang ofte roten til alt vondt'.


1928 - Fikk endelig ungdomslaget sitt eget hus, bygget av lokale hender på dugnad, og fikk navnet sitt Breidablikk. Fra huset stod ferdig i 1928 har det vært felles aktiviteter i regi av alle forskjellige slag som finnes. Det har vært alt fra avholds møter, fuktige fester, politiske samlinger til bygdekino.


FESTLOKALE -  Mange har opp gjennom årene holdt sin dåpsfest, konfirmasjon, bryllupsfest eller begravelse på Breidablikk. Mange barn som er vokst opppå Fagerstrand, Spro eller omegn, har gått i barnehage på Breidablikk. Senere i livet har de deltatt i danseforeninger, bridgklubber, hundegrupper, takkebake kurs, juletrefester, Luciafester, julegrantenninger, samt aktiviteter som julebord, årsfester, jubileumer, samt mange andres lag og foreningers årsmøter i nettopp Grendelagets lokaler.


BYGDEKINO - Alle med litt aldre på baken husker vel Breidablikk kino som ble drevet i mange år.

For 50 øre kunne du komme å få med deg Filmavisen. Storslått var det å være en av mange som fikk besøk av Ivo caprinos s 'Flåklypa Grand Prix' med besøk av selveste Ivo Caprino og Kjell Aukrust, og det 15 år etter selve premieren! Eller hva med den gang da de fikk tilsendt 'feil filmruller' - det ble besluttet at de ville vise filmen allikevel, og til stor glede for mange var det 'Top Gun' med Tom Cruise som ble spolt på maskinene.


Og alle disse aktivitetene holdt liv i huset i mange år inntil det en dag fremstod som gammelt og velbruk og det ble besluttet at huset skulle pusses opp.


DUGNAD - dugnaden startet med nytt kjøkken, gitt av en ivrig tilhenger av huset. Senere var det boligen i 2. etasje som ble pusset opp med nye vinduer, ny utvendig kledning, samt en ansiktsløftning inne. Alle så at dette gjorde huset attraktivt igjen, og det ble lånt penger for å pusse opp resten av huset. Ny isloasjon i vegger, ny utvendig panel, nye vinduer, og innvendig ble det lagt nytt gulv i begge salene samtidig som huset innvendig fikk et nytt malingsstrøk, gardiner og lys.


30. april 2000 - var det slutt på en lang epoke. Huset tok fyr og det brant godt i det gamle ærverdige huset hvor adskillige dugnadstimer forsvant opp i damp og røyk. Mange nesoddinger som hadde vært på Tangen for å levert selvangivelsen møtte Nesodden brannvesen på veien hjem.

De fleste så røyken stige til værs og mange skuelystne kom til for å se at Breidablikk brant ned.

Når røyken hadde lagt seg var det ikke mye igjen. Det ble satt igang med verdisikring, det ble lagt pressening over det åpne taket i storesalen, det ble satt inn byggtørkere etc. De som stod for driften av huset den gang, satte seg ned og var fast bestemt for å bygge huset opp igjen, men innen byggearbeidet kunne starte måtte mesteparten fjernes og bygges opp igjen helt på nytt.


2002 - nesten 2 år senere stod det hele ferdig. Offisiell åpning med hornmusikk, dans, kaffe, boller og brus. Ordføreren kom, talte og gratulerte bygda med renovert hus og gaver ble gitt av entreprenører, forsikringsselskap og venner. Nå var det bare å sette igang igjen med møter, utleie, samlinger dans og morro. Huset fikk en ny rennesanse, aktivitets nivået var stort og vedlikeholdet og investeringer kunne fortsette.


2012 - 100 års jubileum for Grendelaget!


2015 - Grendehuset har faste leietagere på storsalen; Fremad Janitsjar øver hver mandag, i tillegg til andre små og store utleie sammenheng på hverdag og i helg. Det området som før var leid ut til barnehage, huser nå et treskjæreverksted, og lokalene over er leid ut som lagerlokale/atelier.


2017 - Gulvet i salene ble byttet ut i juli og nye stoler er på plass.1957

Fra Fagerstrand 1957. Breidablikk ungdomslokale med Solvikdammen. Kretsmusikkstevne 1957. Foto; Gunnar Vågdal

Dugnadsarbeid 1990. Ny utvendig panel og Peisestue/Barnehage tilbygg ble reist


Ivo Caprino

Celebert besøk hos Anders og Morten på filmfremviser rommet på Breidablikk, 1991.

2000-2002 Bygget gjenreises etter brannen.

Offisiell åpning.

Nesodden Historielag - Sopelimen

Stedet er Fagerstrand. Laget er "Fremad".

Trykkpå bildet over  for å lese artikkelen som

stod i Nesodden Historielag, Sopelimen, 2006.

Skrevet av Bjørg Gulbrandsen

Galleri

GALLERI - Album

Google Maps

GOOGLE - Her finner du oss ...

Utleie

UTLEIE - Kalender & info